‘Ymgynghoriad ar gau bellach’

Cyfeiriad rhadbost RSZZ-SGXY-TSEZ

Yn ystod y cyfnod ymgynghori, cawsom wybod nad oedd rhywfaint o ohebiaeth, o bosibl, wedi llwyddo i gyrraedd ein cyfeiriad rhadbost lleol. Ar ôl i’r mater gael ei godi, gwnaethom glywed gan grŵp bach o bobl a oedd o’r farn nad oedd eu gohebiaeth wedi dod i law.

Gwnaethom siarad â phob un er mwyn sicrhau bod eu sylwadau wedi’u clywed a’u bod yn cael eu hystyried fel rhan o dystiolaeth yr ymgynghoriad.

Roedd y broblem ond yn berthnasol i ohebiaeth a anfonwyd yn ystod rhan gynnar yr ymgynghoriad, ac i’r cyfeiriad Rhadbost RSZZ-SGXY-TSEZ. Nid oedd hyn yn effeithio mewn unrhyw ffordd ar y mwyafrif llethol o ymatebion i’r ymgynghoriad, a oedd yn cynnwys llythyrau a holiaduron Opinion Research Services, negeseuon e-bost a galwadau ffôn.

Ymddiheurodd y Post Brenhinol, ac maent wrthi’n ymchwilio i’r modd roeddent wedi methu sicrhau bod y post yma yn ein cyrraedd.

Os oes unrhyw un sy’n dal i bryderu ynghylch eu hymateb i’r ymgynghoriad, byddem yn eich annog i gysylltu â ni nawr er mwyn sicrhau bod modd i’r Bwrdd ei ystyried cyn gwneud penderfyniad. Gallwch ffonio 0800 169 3142 i roi eich manylion.