‘Ymgynghoriad ar gau bellach’

Cysylltu â ni

Mae sawl ffordd o gysylltu â ni os oes gennych gwestiwn neu bryder ynghylch yr ymgynghoriad Newidiadau Dros Dro i Wasanaethau Merched a Mamolaeth yng Ngogledd Cymru

Ysgrifennwch at:

Newidiadau Dros Dro i Wasanaethau Merched a Mamolaeth yng Ngogledd Cymru
Swît 3
Llys Carlton
Ffordd William Morgan
Llanelwy
LL17 0JG


Ffoniwch ein rhif di-dâl:

0800 169 3142

(Llun – Gwener 9am – 5pm)
(gadewch neges llais y tu allan i’r oriau hyn)

Anfonwch e-bost atom yn:

NWalesHaveYourSay@wales.nhs.uk

Gallwch gysylltu’n uniongyrchol ag uwch dîm Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:

Cadeirydd Dr Peter Higson
E-bost: peter.higson@wales.nhs.uk
Ffôn: 01248 384910

Interim Chief Executive Simon Dean
E-bost: simon.dean1@wales.nhs.uk
Ffôn: 01745 448788 ex 636

Os oes gennych gwestiwn neu bryder sydd angen sylw brys ynghylch gwasanaeth a ddarperir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, gallwch ddilyn ein trefn gwynion – mae manylion y drefn honno i’w gweld yma.

Cysylltu â ni

Eich enw*

Eich e-bost*

Pwnc

Eich neges