‘Ymgynghoriad ar gau bellach’

Archif

Hoffem i chi roi eich barn ar yr angen am newidiadau dros dro i wasanaethau merched a gwasanaethau cysylltiedig eraill fel gynaecoleg, gwasanaethau’r newydd-anedig a llawdriniaeth y fron.

Rydym am i gynifer o bobl â phosibl ymateb a bydd yr holl sylwadau sy’n dod i law yn cael eu hystyried. Rydym wedi gofyn i gwmni annibynnol ddadansoddi’r ymatebion a byddwn yn cyhoeddi adroddiad annibynnol.

Paratowyd fersiynau eraill o’r ddogfen ymgynghori y gallwch ofyn amdanynt neu eu lawrlwytho, yn ôl eich angen. Mae’r rhain yn cynnwys fersiynau:

Fideos