‘Ymgynghoriad ar gau bellach’

GWASANAETHAU GYNAECOLEG

Beth am Wasanaethau Gynaecoleg?

Dim ond y gwasanaethau gynaecoleg brys a chleifion mewnol a gâi eu hadleoli a châi’r rhain eu hadleoli i ysbytai lle mae meddygon ymgynghorol ar gael i gyflenwi 24 awr y dydd, saith niwrnod o’r wythnos.  Yn fyr, byddai angen i unrhyw glaf lle byddai angen gofal meddygol 24 awr y dydd, saith niwrnod o’r wythnos at broblemau gynaecolegol, fynd i’r uned i gleifion mewnol.


Ffeithiau am driniaeth gynaecolegol

Bydd angen yr apwyntiad hwnnw i gleifion allanol ar 60% o ferched yn unig sy’n mynd i glinig gynaecoleg ac ni fydd angen triniaeth bellach yn yr ysbyty arnynt.  Bydd angen rhywfaint o driniaeth neu lawdriniaeth ddilynol ar y 40% sy’n weddill.

Bydd rhai o’r cleifion hyn yn cael hysterosgopi fel claf allanol sy’n gallu cael eu cynnig yn eu hysbyty lleol; bydd angen colposgopi ar rai, a gaiff ei gynnig unwaith eto yn eu hysbytai lleol a bydd eraill yn cael triniaeth achos dydd, unwaith eto, yn lleol.

Oherwydd y risgiau posibl sy’n gysylltiedig â cholli plentyn a phryderon ynghylch beichiogrwydd cynnar, mae’r clinigwyr yn teimlo ei bod yn bwysig i’r merched hyn dderbyn gofal mewn unedau lle mae meddygon ymgynghorol ar gael 24 awr y dydd, saith niwrnod o’r wythnos.

I ferched sy’n dangos symptomau brys y gallai fod angen llawdriniaeth arnynt, byddent yn derbyn gofal mewn ysbyty lle y gellid darparu gofal 24 awr y dydd, saith niwrnod o’r wythnos.