‘Ymgynghoriad ar gau bellach’

GWASANAETHAU’R FRON

Pam fyddai’n rhaid i Wasanaethau’r Fron symud pan fo’r problemau yn ymwneud â Gwasanaethau Mamolaeth?

Mae’r opsiwn i symud gwasanaethau’r fron i gleifion mewnol yn gyfle i gynnig gwasanaeth pwrpasol i gleifion mewnol y fron ar un safle ysbyty, ymdopi â’r newidiadau angenrheidiol i gynaecoleg, ac i barhau i gynnal gwasanaethau cleifion allanol ac achosion dydd yn lleol ar draws Gogledd Cymru.

Byddai symud gofal cleifion mewnol o ran llawdriniaeth y fron er mwyn sicrhau cydbwysedd â gofal cleifion mewnol o ran llawdriniaeth gynaecolegol yn golygu bod modd parhau i gynnig ward bwrpasol y merched gyda chymorth staff ward â’r profiad a’r sgiliau mewn gofal y fron a gofal gynaecolegol.

Mae gwasanaethau’r fron ar draws Gogledd Cymru yn dilyn yr un polisïau, gweithdrefnau a safonau clinigol a byddai’r mwyafrif o gleifion yn parhau i gael eu rhestru gyda’r un meddyg ymgynghorol.


A allai’r newidiadau ‘dros dro’ hyn i lawdriniaeth y fron i gleifion mewnol gael eu gwneud yn barhaol?

Nid heb drafod neu ymgynghori pellach os bydd angen. Rydym wedi bod yn ystyried sut dylai gwasanaethau’r fron gael eu cynnig yn y dyfodol ond nid ydym wedi gwneud unrhyw benderfyniad eto i newid y ffordd a gaiff gwasanaethau eu darparu. Ar hyn o bryd, ni fyddai gan unrhyw safle ysbyty unigol yr isadeiledd i gynnig gwasanaethau canolog y fron i gleifion mewnol ac i ymdopi â gwasanaethau mamolaeth pan fyddant yn dychwelyd yno. Byddai angen gwneud gwaith pellach os caiff y penderfyniad hwn ei wneud