‘Ymgynghoriad ar gau bellach’

Opsiynau

Rydym wedi ystyried nifer o ffyrdd gwahanol o fynd i’r afael â’r problemau sy’n ein hwynebu a buom yn siarad â chynrychiolwyr grwpiau gwahanol am gryn amser ynghylch dyfodol gwasanaethau. Defnyddiwyd y trafodaethau hyn er mwyn helpu i lywio’r opsiynau sy’n cael eu cynnig yn awr, ac i ddiystyru opsiynau eraill. Ein nod yw ceisio canfod yr atebion cywir i’r broblem bresennol.

Mae opsiynau ar gyfer newidiadau dros dro i’w gweld yn y tablau isod. Yn eu plith y mae’r un a ffafrir gan y Bwrdd Iechyd, sef newid dros dro i wasanaethau mamolaeth yn Ysbyty Glan Clwyd. Credwn mai hyn fydd yn effeithio leiaf ar wasanaethau eraill, a bod modd rhoi’r dewis hwn ar waith yn gyflymach.

Mae rhagor o wybodaeth am y gwahanol ddewisiadau a’r ystyriaethau cysylltiedig yn y ddogfen ymgynghori.

KEY

Mae hwn yn ticGwasanaeth ar gael ar y lefelau presennol neu uwch

Mae hwn yn groesGwasanaeth ar gael, ond lleihau’r lefelau dros dro

Mae hwn yn dotGwasanaeth ddim ar gael dros dro

OPSIWN 1

Gwasanaethau yn aros fel y maent ar hyn o bryd gan barhau i reoli’r risgiau a’r heriau presennol gyda’n staff meddygol a thrwy waith tîm.

Credwn fod Opsiwn 1 yn ansefydlog ac na fydd yn caniatáu inni reoli’r risgiau presennol i famau a babanod yn y tymor byr.

GWASANAETHYSBYTY GWYNEDDYSBYTY GLAN CLWYDYSBYTY MAELOR WRECSAM
Uned dan Arweiniad BydwrageddTick Tick Tick
Gwasanaeth dan arweiniad meddygon ymgynghorolTick Tick Tick
Gynaecoleg achosion brys a chleifion mewnolTick Tick Tick
Gynaecoleg achosion dydd a chleifion allanolTick Tick Tick
Gofal y newydd-anedigTick Tick Tick
Llawdriniaeth y fron i gleifion mewnolTick Tick Tick
Cleifion allanol y fron ac achosion dyddTick Tick Tick
Opsiwn 1

Mae maint y cylchoedd yn dangos nifer y babanod sy’n cael eu geni ym mhob lleoliad.

 

OPSIWN 2

Newid dros dro i Wasanaethau Mamolaeth yn Ysbyty Maelor Wrecsam

GWASANAETHYSBYTY GWYNEDDYSBYTY GLAN CLWYDYSBYTY MAELOR WRECSAM
Uned dan Arweiniad BydwrageddTick Tick Tick
Gwasanaeth dan arweiniad meddygon ymgynghorolTick Tick Tick
Gynaecoleg achosion brys a chleifion mewnolTick Tick Tick
Gynaecoleg achosion dydd a chleifion allanolTick Tick Tick
Gofal y newydd-anedigTick Tick
Llawdriniaeth y fron i gleifion mewnolTick Tick Tick
Cleifion allanol y fron ac achosion dyddTick Tick Tick
Opsiwn 2

Mae maint y cylchoedd yn dangos nifer y babanod sy’n cael eu geni ym mhob lleoliad.

 

OPSIWN 3

Newid dros dro i Wasanaethau Mamolaeth yn Ysbyty Gwynedd

GWASANAETHYSBYTY GWYNEDDYSBYTY GLAN CLWYDYSBYTY MAELOR WRECSAM
Uned dan Arweiniad BydwrageddTick Tick Tick
Gwasanaeth dan arweiniad meddygon ymgynghorolcross Tick Tick
Gynaecoleg achosion brys a chleifion mewnolcross Tick Tick
Gynaecoleg achosion dydd a chleifion allanolTick Tick Tick
Gofal y newydd-anedig Tick Tick
Llawdriniaeth y fron i gleifion mewnolTick cross cross
Cleifion allanol y fron ac achosion dyddTick Tick Tick
Opsiwn 3

Mae maint y cylchoedd yn dangos nifer y babanod sy’n cael eu geni ym mhob lleoliad.

 

OPSIWN 4

Newid dros dro i Wasanaethau Mamolaeth yn Ysbyty Glan Clwyd

GWASANAETHYSBYTY GWYNEDDYSBYTY GLAN CLWYDWREXHAM MAELOR
Uned dan Arweiniad BydwrageddTick Tick Tick
Gwasanaeth dan arweiniad meddygon ymgynghorolTick cross Tick
Gynaecoleg achosion brys a chleifion mewnolTick cross Tick
Gynaecoleg achosion dydd a chleifion allanolTick Tick Tick
Gofal y newydd-anedigTick Tick
Llawdriniaeth y fron i gleifion mewnolcross Tick cross
Cleifion allanol y fron ac achosion dyddTick Tick Tick
Opsiwn 4

Mae maint y cylchoedd yn dangos nifer y babanod sy’n cael eu geni ym mhob lleoliad.

Rydym eisiau gwybod eich barn am y gwahanol opsiynau. Ar ddiwedd yr ymgynghoriad bydd y Bwrdd Iechyd yn defnyddio’r holl ymatebion i’w helpu i ddewis y ffordd ymlaen.